Historic Jizera  2018          7. - 8. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 9. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky

při přejímce, itinerář může pořadatel předat posádce až přímo na startu.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- použití elektronických navigačních přístrojů = 10000 tr.bodů

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 1900,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 19,8.2018

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092018               Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  7.9. 2018

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  8.9.2018

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!

 

 Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2018          7. - 8. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 9. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky

při přejímce, itinerář může pořadatel předat posádce až přímo na startu.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- použití elektronických navigačních přístrojů = 10000 tr.bodů

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 1900,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 19,8.2018

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092018               Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  7.9. 2018

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  8.9.2018

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!

 

 Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2018          7. - 8. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 9. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky

při přejímce, itinerář může pořadatel předat posádce až přímo na startu.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- použití elektronických navigačních přístrojů = 10000 tr.bodů

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 1900,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 19,8.2018

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092018               Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  7.9. 2018

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  8.9.2018

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!

 

 Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2022

Již třináctý ročník této soutěže se i letos koná v obvyklém termínu,

 přesně 9. - 10. září

Veškeré potřebné informace včetně přihlášky naleznete na stránkách pořadatele

Historic Jizera  2022          9. - 10. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 13. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 2000,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 28.8.2022

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092021             Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  9.9. 2022

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  10.9.2022

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2022          9. - 10. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 13. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 2000,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 28.8.2022

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092021             Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  9.9. 2022

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  10.9.2022

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2022          9. - 10. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 13. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 2000,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 28.8.2022

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092021             Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  9.9. 2022

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  10.9.2022

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2022          9. - 10. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 13. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 2000,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 28.8.2022

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092021             Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  9.9. 2022

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  10.9.2022

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!

 

 

 Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2022          9. - 10. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 13. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 2000,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 28.8.2022

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092021             Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  9.9. 2022

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  10.9.2022

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!

 

 

 Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2022          9. - 10. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 13. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 2000,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 28.8.2022

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092021             Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  9.9. 2022

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  10.9.2022

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!

 

 

 Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

Historic Jizera  2022          9. - 10. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 13. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 2000,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 28.8.2022

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092021             Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  9.9. 2022

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  10.9.2022

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!

 

 

 Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

 

phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/

 

Historic Jizera  2022          9. - 10. září  

 

„Po stopách Rallye Jizera“

Přátelé historických strojů Železný Brod ve spolupráci s AMK Železný Brod

 si Vás dovolují pozvat na 13. ročník rallye v jízdě pravidelnosti automobilů vyrobených v letech 1945 až 1985.

(jiné ročníky po dohodě s pořadatelem)

 

Trať soutěže se jede podle šipkového itineráře ve stopách Rallye Jizera aRallye Bohemia.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 400 km.

V každé etapě je zařazena zkouška stálosti se stanoveným jízdním

 průměrem max. do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly.

 

Všeobecná ustanovení

 Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích.

  Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

 

Soutěžíme o: 

Vítěze HISTORIC JIZERA

nejlepší dámskou posádku

 v páteční etapě o cenu Skleněného městečka

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- projetí časové kontroly měřeného úseku 15 min. po limitu = 5000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 5000 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více)   bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže!

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Startovné činí 2000,- Kč za posádku a zahrnuje občerstvení před startem

2 x večeře v pátek, 2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla,

itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je

možné přiobjednat na závazné přihlášce ( 100,- Kč za každé další jídlo).

Přihlášky s platbou startovného je nutné zasílat předem nejpozději do 28.8.2022

ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na e-mail: l.bryknar@seznam.cz ,

i.bryknarová@seznam.cz . Můžete je též vyplnit přímo na našich stránkách

 https://phsbrod.webnode.cz/

případně poštou na adresu Libor Bryknar Horecká 809  Železný Brod, 468 22,

spolu s dokladem o zaplacení startovného + případné stravné navíc.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 2401238473                    Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  092021             Specifický symbol : číslo SPZ

 

Počet startujících je omezen na 50 automobilů !

 

      Přihlášky a další informace na   e-mail: l.bryknar@seznam.cz              mob:737758619

                                                                i.bryknarová@seznam.cz         mob:605843689

                                                                 Libor Bryknar   Horecká 809 Železný Brod 46822

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

PÁTEK  9.9. 2022

16.30 až 18.30           -  přejímka vozidel, popř. ubytování, večeře

18.30                         -  rozprava

19.00                         -  start I. etapa

22.00 až 23.00            - cíl

 

SOBOTA  10.9.2022

7.30 až 9.00                - snídaně

9.00                            - start II. etapa

11.30 až 13.00             - oběd

13.00                         - start III. etapa

16.00                          - cíl, večeře

 

Čas je orientační bude upraven pořadatelem dle potřeby v místě závodu.

START OD SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ !!!Více zde: https://phsbrod.webnode.cz/akce/historic-jizera/
 

Vítězné posádky Historic Jizera 2021

 

Vítězné posádky Historic Jizera 2020