Propozice

 

 

Automobily

Seriál Historic 2015 je seriál čtyř dvoudenních soutěží v jízdě pravidelnosti historických osobních automobilů vyrobených do roku 1985. Automobily mladších ročníků se mohou přihlásit jen po dohodě s pořadatelem.Všechny automobily musí mít platnou SPZ, zelenou kartu, technickou prohlídku a splňovat všechny podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Soutěžící

Řidič musí být starší 18 let a vlastnit platné řidičské oprávnění. Výměna řidiče i spolujezdce je během soutěže možná kdykoliv.

Trať

Trať každé soutěže bude rozdělena do několika etap s celkovou délkou 300 - 400 kilometrů. Pojede se podle šipkového itineráře po silnicích převážně II. a III. třídy.

Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky při přejímce, itinerář může pořadatel předat posádce až přímo na startu. Počet přihlášek je omezen na 50 automobilů.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec startovního pole.

Na celou trať bude stanoven jízdní průměr do 40 km/h. Jízdní průměr bude určen pořadatelem před startem dle aktuálního stavu trati, provozu a povětrnostních podmínek.V každé etapě budou zařazeny zvláštní zkoušky pravidelnosti se stanoveným jízdním průměrem a tajné průjezdní kontroly. V měřeném úseku zkoušky pravidelnosti je zakázáno zastavení vozidla 1000m a blíže před cílem, projetí cílem je letmé.

Celá soutěž se jede za běžného silničního provozu a účastníci jsou povinni řádně dodržovat dopravní předpisy. Hrubé porušení nebo překročení jízdního průměru o 10 km/h bude znamenat vyloučení ze soutěže.

Všichni účastníci se soutěže zúčastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, způsobené posádkou třetí osobě.

V průběhu soutěže je zakázáno použití přístrojů umožňujících příjem signálu GPS a jejich viditelné umístění ve vozidle.

Porušení tohoto zákazu se trestá následovně: Vyloučení ze soutěže + penalizace 300tb v následující soutěži.


 

Hodnocení

Rozdíl časů v měřeném úseku pravidelnosti: 0,1 vteřiny = 1tb

Pozdní příjezd do časové kontroly : 1min = 50tb

Předčasný příjezd do časové kontroly: 1min = 100tb

Vynechání PK nebo projetí v jiném směru: 500tb

Neprojetí měřeného úseku 10000tb

Zastavení 1000m a blíže cíli měřeného úseku: 500tb

Při zastavení v prostoru ČK a 50m před ní se zapisuje čas příjezdu.

Start mimo pořadí dle startovních čísel: 50tb za pozici


 

Body do seriálu jsou přidělovány za jednotlivé soutěže takto: vítěz 25 bodů, druhý 20, třetí 15 a dále o bod méně až po 1 bod za 17 místo.

Do hodnocení seriálu se započítávají tři nejlepší výsledky.